Střešní zahrady

Novinka od roku 2017

Konečně je to tady: NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM - střešní zahrady s dotací.

Ministrestvo životního prostředí ve spolupráci se státním fondem životního prostředí zahrnulo střešní zahrady do programu Nová zelená úsporám.Podpora se bude poskytovat na extenzivní a polointenzivní střešní zahradu a v případě zajištění závlahy z jiného zdroje než z vodovodního řadu i na intenzivní střešní zahradu! Podmínkou pro přidělení dotace na střešní zahradu je také splnění kvalitativních požadavků uvedených na stránkách programu www.novazelenausporam.cz .Řešení naší společnosti plně vyhovuje požadavkům pro poskytnutí dotace a rádi pro vás střešní zahradu zrealizujeme, abyste na ni mohli čerpat dotaci.

Proč střešní zahradu?

Jako výrazný reprezentativní, ale i zejména užitný stavební prvek. Stále více se začínají prosazovat i na našich budovách, a to především z estetického důvodu-příjemný pohled na střechu, nahrazuje zastavěnou plochu a z hlediska praktických důvodů. Dále působí jako doplňková tepelná a zvuková izolace a zároveň chrání střešní krytinu před poškozujícími vnějšími vlivy. Dotace z programu Nová zelená úsporám.

Podmínky realizace

 • Reálný přístup ke střeše
 • Dostatečnou nosnost (Statika)
 • Kvalitní hydroizolační vrstva odolná proti prorůstaní kořínků (atest FLL).
 • Profesionální realizační firmu

Příklad návrhu skladby střešní zahrady

 • Kvalitní hydroizolace s atestem proti prorůstání kořínků
 • Ochranná vrstva izolace
 • Drenážní vrstva
 • Hydroakumulační vrstva
 • Filtrační vrstva
 • Střešní substrát podle druhu vybrané vegetace
 • Rostliny dle vlastního výběru
 • Základní druhy střešních zahrad - rozdělení podle výšky střešního substrátu Extenzivní: 6 - 20cm Intenzivní: 20cm - více

Extenzivní střešní zahrada

Má malou stavební a vegetační výšku, maximální plošná hmotnost vegetačního souvrství se pohybuje mezi 80 až 240kg/m2. Jedná se o střechu s minimální údržbou, kde jsou rostliny voleny tak, aby snášeli extrémní podmínky na střeše bez zavlažovacího systému. Nejčastěji navrhujeme jak z estetických tak z ekologických hledisek. Ozelenění střechy provádíme: Vysazováním nebo Rozchodníkovým kobercem ("střechy na počkání").

Intenzivní střešní zeleň

Výška substrátu je od 20 cm výše a hmotnost vegetačního souvrství je od 240kg/m2 a výše. Tento typ střechy splňuje vysoké nároky na výběr rostlin, umožňuje pohyb po střeše,ale také vyžaduje pravidelnou péči a spolehlivý závlahový systém.

Pokud si vyberete naší firmu

Odborně Vám poradíme jakou zeleň použít na Vaší střechu. Vybereme Vám nejvhodnější materiály. Pro realizace máme pouze zahradníky specialisty Zajistíme kompletní dodávku. Ozeleníme každou plochou i šikmou střechu do sklonu 90°.Zabýváme se i montáží hydroizolačních souvrsví.

Cenovou kalkulaci Vám sestavíme na požádání.

Kontakt

TERESTRA s.r.o.
Na Vysoké II 22
252 28 Vonoklasy

mobil: 602 387 048, 602 350 530

email: info@terestra.cz